นายสมหมาย แน่นอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการทดสอบ ประจำปีการศึกษา 2562

การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

วารสารประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษา